Predaj | 19. 7. 2023

Rudník

Ponúkame na predaj pozemky vo výlučnom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom územie Rudník, celková výmera ponúkaných pozemkov je 520m2.

Okres: Myjava
Katastrální území: Rudník
Výměra: 519m2
K dispozici od: 19. 7. 2023
Cena: 0,95/m2