Predaj | 3. 7. 2023

Veľké Dvorany

Ponúkame na predaj poľnohospodárske pozemky s ornou pôdou vo výlučnom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom územie Veľké Dvorany, celková výmera ponúkaných pozemkov je 2 500m2.

Okres: Topoľčany
Katastrální území: Veľké Dvorany
Výměra: 2500m2
K dispozici od: 3. 7. 2023
Cena: Dohodou