Predaj | 19. 7. 2023

Borová

Ponúkame na predaj poľnohospodárske pozemky s ornou pôdou vo výlučnom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom územie Borová, celková výmera ponúkaných pozemkov je 2,2ha. Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárske účely.

Okres: Trnava
Katastrální území: Borová
Výměra: 2.2ha
K dispozici od: 3. 7. 2023
Cena: 9500/ha