Predaj | 19. 7. 2023

Lakšárska Nová Ves

Ponúkame na predaj súbor poľnohospodárskych pozemkov s ornou pôdou a lúkami vo výlučnom aj podielovom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom územie Lakšárska Nová Ves, celková výmera ponúkaných pozemkov je 2,5ha. Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárske účely.

Okres: Senica
Katastrální území: Lakšárska Nová Ves
Výměra: 2.5ha
K dispozici od: 3. 7. 2023
Cena: 9500/ha